PAS-pitkäaikaissäilytys

Koska Avoimen tiedon keskuksen kokoelmat digitoituvat nopeaa vauhtia, on digitoidun sisällön pitkäaikaissäilyttäminen (PAS) keskeinen asia. Tämän vuoksi se on nostettu omaksi kohdakseen Aineistojen hallinnan periaaatteissa.

Avoimen tiedon keskuksen hallinnoimiin aineistoihin liittyen PAS -palvelut hajoavat useaan eri paikkaan. 

Kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu (Kulttuuriperintö-PAS-palvelu) on tarkoitettu kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten kansallisten digitaalisten tietovarantojen pitkäaikaissäilyttämisen. Tähän palveluun mm. Kansalliskirjasto lähettää Kulttuuriaineistolain nojalla keräämänsä julkaisuarkistoaineistot lähettämisen Kansalliskirjaston toimesta pitkäaikaissäilytykseen, eli kun yliopistossa tehdyn tutkimuksen tuloksena syntyneet e-julkaisut tallennetaa yliopiston JYX-julkaisuarkistoon, ne päätyvät pitkäaikaissäilytykseen Kansalliskirjaston toimittamana. Tätä kautta pitkäaikaissäilytykseen päätyvät myös JYX-julkaisuarkistossa avoimesti julkaistut opinnäytteet. Samoin tämä voisi toimia välineenä museon aineistojen pitkäaikaissäilytykseen.

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilyttämiseen tuotettu PAS-palvelu (Fairdata PAS-palvelu) tarjoaa vastaavaa palvelua tutkimuksen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja pitkäaikaisen säilyvyyden turvaamiseksi.

Tämän lisäksi yliopisto/Avoimen tiedon keskus joutuu itse huolehtimaan ns. rajoitetun käytön opinnäytteiden pitkäaikaissäilytyksestä. Näitä ei pystytä haravoimaan Kansalliskirjaston toimesta, mutta näidenkin aineistojen tulee olla pitkäaikaissäilytyksessä.

Tämä osio täydentyy ja tarkentuu myöhemmin mm. tarkemmalla ohjeistuksella siitä, miten aineistot valmistellaan pitkäaikaissäilytystä varten.