Yleislinjaukset

Avoimen tiedon keskus tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan.

Toimintamme nojaa yliopiston strategiaan ja aineistonhallinnan periaatteemme linjaavat sitä, miten Avoimen tiedon keskus aineistotarjonnallaan parhaiten tukee yliopiston tutkimusta, opiskelua ja opetusta asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoimen tiedon keskuksen kokoelmat muodostuvat yliopiston kirjaston, tiedemuseon ja avoimen tieteen toimintojen hallinnoimista aineistoista, ja ne ovat keskeinen voimavara tutkimukselle ja opetukselle sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiselle. Tehtävämme on edistää yliopiston piirissä tuotettujen julkaisujen näkyvyyttä, saatavuutta ja leviämistä maailmanlaajuisesti.

Kokoelmiimme hankitut aineistot on tarkoitettu kaikille asiakkaille ja haluamme panostaa aineistojen saatavuuteen sekä tarjota helppokäyttöisen pääsyn käyttäjien tarvitsemiin aineistoihin. Tämä mahdollistuu parhaiten sähköisiä aineistoja hankinnassa painottaen. Osana aineistojen hallintaa tarjoamme lisäksi erilaisia välineitä löytää ja paikallistaa aineistojemme ulkopuolelle jäävät tiedonlähteet sekä apukeinoja niiden nopeaan käyttöön saamiseen.

Kirjasto hankkii aineistoja ostamalla, maksamalla vuotuisen käyttölisenssin tai ne saadaan kulttuuriaineistolain perusteella kirjastoon. Lisäksi tarjoamme käyttäjille valikoidusti muiden toimijoiden tuottamia avoimia aineistoja ja sisältöjä. Ostettu ja vuosilisenssipohjainen aineisto hankitaan ensisijaisesti yliopiston tutkimus- ja opetustarpeiden mukaan sähköisiä aineistoja painottaen, mutta painettu ja laajemmat lähdeaineistot huomioiden. Näin varmistamme, että aineistot ovat relevantteja JY:n opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Huomioimme aineistonhankinnassa yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueet sekä sellaiset julkaisut, joissa JY:n tutkijat julkaisevat. Aineistot hankitaan ensisijaisen asiakaskuntamme esittämien pyyntöjen perusteella käytettävissä olevat resurssit huomioiden.


Museokokoelmiimme kuuluvat tiedemuseon kulttuurihistoriallinen ja luonnontieteellinen kokoelma.
Kulttuurihistorian osalta keräämme, tutkimme, säilytämme ja esittelemme Jyväskylän yliopiston historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa. Tämän avulla olemme osaltaan mukana rakentamassa yliopistoyhteisön identiteettiä ja vahvistamassa yliopiston näkyvyyttä ja tunnettuutta ympäröivässä yhteiskunnassa. Otamme kokoelmaan aineistoa, joka liittyy yliopiston historiaan, yliopiston oppihistoriaan, yliopistossa tehtävään tutkimukseen ja annettavaan opetukseen, yliopistossa toimineisiin henkilöihin tai yliopiston kiinteistöihin. Priorisoimme erityisesti Seminaarinaikaista aineistoa 1800-luvulta.

Luonnontieteellisen kokoelmaan liitetään luonnontieteisiin (luonnonhistoriaan) liittyvää näyteaineistoa erityisesti Keski-Suomen alueelta. Luonnontieteellisessä kokoelmassa säilytetään näyteaineistoa eliöyhteisöistä ja dokumentoidaan tietoa ympäristön tilasta ja sen muutoksista tutkimuksen, opetuksen, valistuksen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarpeisiin.

Osana museon kokoelmia hoidamme myös yliopiston taidekokoelmaa, jonka hallinnointiin on oma ohjeistuksensa.

Avoimen tieteen kokoelmat/aineistot syntyvät yliopistossa tuotettujen digitaalisten opinnäytteiden, tutkimusjulkaisujen ja tutkimusdatan tallentamisen kautta. Mahdollistamme JYX-julkaisuarkiston avulla tutkijoidemme julkaisujen rinnakkaistallentamisen, tarjoamme tallennusalustan avoimille tutkimusjulkaisuille ja oppimateriaaleille sekä yhden säilytyspaikan yliopistossa syntyvälle avoimelle tutkimusdatalle. Tätä toimintaa teemme yliopiston muut ohjeet mm. tutkimusdatapolitiikka huomioiden. JYX -julkaisuarkistoon tallentuvat myös yliopistossa tehdyt opinnäytteet.