JYUn tuottamat ja hallinnoimat aineistot

Julkaisuarkisto JYX


Julkaisuarkisto JYXiin pyritään tallentamaan kaikki Jyväskylän yliopistossa tehdyt julkaisut.
JYXiin tallennetaan mm. yliopiston opinnäytteet, oppimateriaaleja ja tutkimusdataa sekä JYU:n tutkijoiden kirjoittamien artikkelien rinnakkaistallenteet.

JYXiin pyritään tallentamaan aineistot aina niin avoimina kuin mahdollista. Avoimuuden rajoituksia on niissä tapauksissa, joissa opinnäyte on tekijän toimesta asetettu rajoitettuun käyttöön. Myöskään kaikkiin digitoituihin JYUn julkaisuihin ei ole saatu tekijältä lupaa avoimeen julkaisemiseen. Osassa rinnakkaistallenteista on myös kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo). JYXissä rajoitetussa käytössä olevia julkaisuja on kuitenkin kaikkien mahdollista lukea joko kirjaston tiloissa tai pyytää sitä sähköpostilla.

JYX toimii sekä julkaisualustana että arkistona. Jyväskylän yliopistossa tuotetut PDF-tiedostot tallennetaan JYXiin saavutettavuuslinjausten mukaisesti ja pitkäaikaissäilytykseen sopivassa PDF/A-muodossa.

Tutkimustietojärjestelmä

JYU:n tutkijoiden julkaisujen metadata kirjataan Converis-tutkimustietojärjestelmään korkeakoulujen julkaisutiedonkeruun periaatteiden mukaan. Converis-kirjausten metadataa hyödynnetään muun muassa artikkelien rinnakkaistallennuksissa.

Jyväskylän yliopiston julkaisutoiminta

Avoimen tiedon keskus koordinoi Jyväskylän yliopiston julkaisutoimintaa. Julkaisutoiminta tapahtuu Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteiden mukaisesti.

Tutkimusdata

Tutkimusdatan käsittely, säilyttäminen ja avoimuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston datapolitiikan mukaisesti. Tutkimusdatan metadata tallennetaan Converis-tutkimustietojärjestelmään.

Avoimet aineistot

Lähtökohtaisesti avoimena julkaistujen aineistojen (open access) löydettävyyttä edistetään tuomalla relevantteja open access -lehtiä ja -kirjoja löydettäväksi Avoimen tiedon keskuksen JYKDOK-hakupalvelun kautta. Asiakkaita opastetaan käyttämään myös muita hakukoneita ja työkaluja avointen aineistojen löytämiseksi.