JYUn tuottamat ja hallinnoimat aineistot

Julkaisuarkisto JYX


Julkaisuarkisto JYXiin tallennetaan kaikki Jyväskylän yliopistossa tehdyt  tai digitoidut e-julkaisut. Näitä aineistoja ovat mm. yliopiston opinnäytteet, oppimateriaalit, tutkimusdata sekä JYU:n tutkijoiden kirjoittamien artikkelien rinnakkaistallenteet.

Aineistot tallennetaan aina niin avoimina kuin mahdollista. Avoimuuden rajoituksia on niissä tapauksissa, joissa opinnäyte on tekijän pyynnöstä asetettu rajoitettuun käyttöön. Myöskään kaikkiin digitoituihin JYUn julkaisuihin ei ole saatu tekijältä lupaa avoimeen julkaisemiseen. Osassa rinnakkaistallenteista on myös kustantajan määrittelemä julkaisuviive (embargo). JYXissä rajoitetussa käytössä olevia julkaisuja on kuitenkin kaikkien mahdollista lukea joko kirjaston tiloissa tai pyytää sitä sähköpostilla.

JYX toimii sekä julkaisualustana että arkistona. Jyväskylän yliopistossa tuotetut PDF-tiedostot tallennetaan JYXiin saavutettavuuslinjausten mukaisesti ja pitkäaikaissäilytykseen sopivassa PDF/A-muodossa.

Tutkimustietojärjestelmä

JYU:n tutkijoiden julkaisujen metadata tallennetaan Converis-tutkimustietojärjestelmään korkeakoulujen julkaisutiedonkeruun periaatteiden mukaan. Converis-kirjausten metadataa hyödynnetään muun muassa artikkelien rinnakkaistallennuksissa.

Jyväskylän yliopiston julkaisutoiminta

Avoimen tiedon keskus koordinoi Jyväskylän yliopiston julkaisutoimintaa. Julkaisutoiminta tapahtuu Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteiden mukaisesti.

Tutkimusdata

Tutkimusdatan käsittely, säilyttäminen ja avoimuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston datapolitiikan mukaisesti. Tutkimusdatan metadata tallennetaan Converis-tutkimustietojärjestelmään.