Peruskorjauksen vaikutukset kampuksen puustoon

Kirjastorakennuksen peruskorjaus lähenee kovaa vauhtia. Kirjoja on muutettu Kanavuoren kokoelmakeskukseen viimeisinä viikkoina useamman sadan metrin päivävauhtia. Viikolla 10 (4.-8.3.) siirretään aikakauslehdet kirjastorakennuksesta Mattilanniemen kirjastoon, joka toimii remontin ajan pääkirjastona. Kirjaston asiakaspalvelu aloittaa Mattilanniemen A-rakennuksessa 8.4. ja kirjastorakennus sulkee ovensa 17.4.

Myös maisema muuttuu

Kirjastorakennuksen peruskorjaus konkretisoitui jo rakennuksen ulkopuolellakin, kun rakennusta ympäröiviä puita karsittiin tulevan remontin alta. Tuttujen puiden katoaminen on harmittanut monia, sillä kasvit ovat olleet aina keskeinen osa kampuksen historiaa ja ilmettä.

Yliopiston rakennukset omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, joka vastaa myös niiden peruskorjauksista. SYK kartoitti kirjastorakennuksen ympäristön ja haki puiden kaatoon luvan ELY-keskukselta ja maisematyöluvan rakennusvalvonnalta. Kaadettujen puiden säilyttäminen ei ollut SYKin mukaan mahdollista, koska tulevassa peruskorjauksessa tullaan maata kaivamaan laajasti rakennuksen ympäriltä.

ELY-keskuksen päätöksen mukaan puita kaadettiin vain välttämätön määrä, ja niiden kaataminen ajoitettiin ennen liito-oravien ja lintujen pesimäkauden alkua.

Peruskorjauksen suunnittelu on alusta asti ollut usean asiantuntijatahon yhteistyötä. Maiseman ja kasvuston osalta mukana on ollut ELY-keskuksen ja rakennusvalvonnan lisäksi myös maisemasuunnittelun, kulttuuri- ja rakennushistorian sekä ekologisten arvojen tarkastelun asiantuntijoita.

Kampuksen kasvuston historiallinen ja maisemallinen arvo tiedostetaan sekä yliopistossa että Jyväskylässä hyvin ja se pyritäänkin säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Peruskorjauksen jälkeen kirjastorakennuksen ympäristöön tullaan istuttamaan uusia puita. Uusien istutusten määrään ja puuston lajistoon vaikuttavat ELY-keskuksen vaatimukset ja niissäkin tullaan ottamaan huomioon niin ekologiset, maisemalliset kuin historiallisetkin näkökulmat.

Peruskorjauksen vaikutuksesta kampuksen ympäristöön voi tiedustella Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n tekniseltä managerilta Mikko Suutarilta (etunimi.sukunimi@sykoy.fi, +358 40 487 1796)

Lisätietoa kirjaston palveluista ja kokoelmista peruskorjauksen ajan:
Risto Heikkinen
Kehittämispäällikkö, kirjaston peruskorjauksen koordinaattori
risto.v.heikkinen@jyu.fi

Seuraa meitä väistöön! Tiedotamme muutosta ja peruskorjauksesta sosiaalisen median kanavissamme (Facebook, Twitter, Instagram) sekä verkkosivullamme https://osc.jyu.fi/fi/kirjastorakennuksen-peruskorjaus.