Kirjastorakennuksen nimikilpailu

Äänestä nimeä uudistuvalle yliopiston kirjastorakennukselle!

Nimikilpailun toinen vaihe on käynnissä. Toiseen vaiheeseen valittiin 28 ehdokasta, joista voi nyt äänestää suosikkiasi. Äänestys on käynnissä 26.11. asti. Lopullisen päätöksen nimestä tekee nimiraati ja uusi nimi julkaistaan joulukuussa!

Ensimmäiseen vaiheeseen osallistuttiin innokkaasti: yhteensä vastauksia tuli 1177. Kiitos kaikille ehdotuksia antaneille! Joukkoon mahtui useita kekseliäitä, hyvin perusteltuja ja osuvia ehdotuksia.

Kiitokset kaikille nimikilpailuun ehdotuksia lähettäneille, olen iloisesti yllättynyt tästä nimiehdotusten runsaudesta. Useat henkilöt ehdottivat nimeksi myös Jyväskylän yliopiston kirjastoa. Rakennukseen sijoittuu kirjastotoimintojen lisäksi myös muuta toimintaa ja tavoitteena on löytää nimi, joka kuvaa laajasti käyttötarkoitukseltaan uudistuvaa rakennusta. Rakennus tulee olemaan tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka, joka palvelee niin yliopistoyhteisön jäseniä kuin eri-ikäisiä kaupunkilaisiakin. Tärkeä tavoite on, että nimi olisi yksi sana.

- Rehtori Keijo Hämäläinen

 

Taustatarina

Jyväskylän yliopiston pääkirjaston on suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen osaksi Seminaarinmäen hallinto- ja laitosrakennuskokonaisuutta. Yliopiston kirjasto on toiminut rakennuksessa vuodesta 1974 lähtien. Nyt yli 40 vuotta palvellut rakennus peruskorjataan vastaamaan nykyajan monipuolisia tarpeita.

Pohjakerroksien tilat, jotka aikaisemmin toimivat kirjavarastoina, otetaan peruskorjauksen myötä Avoimen tiedon keskuksen kirjastopalvelujen monipuoliseen asiakaskäyttöön. Näihin tiloihin päästään korjauksen jälkeen pääaulasta avautuvaa uutta portaikkoa pitkin. Peruskorjaus alkoi keväällä 2019 ja uudistettu rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Kirjastorakennus sijaitsee Seminaarinmäen puistomaisen kampuksen reunassa, aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa. Kirjastorakennuksen läheisyydessä sijaitsevat Educa-, Musica-, Historica-, Athenaeum-, Oppio- ja T-rakennukset. Kampuksesta kiehtovan tekee vanhan ja uuden kohtaaminen. Kiemurtelevat kivipolut rakennusten lomassa luovat kontrastia suurille lasiseinille ja kiiltävälle marmorille. 

Kirjastorakennuksen toiminnan muodonmuutos

Peruskorjaus uudistaa ja monipuolistaa tilojen lisäksi rakennuksen toimintaa. Syksystä 2021 alkaen kirjastorakennuksessa toimii yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kirjasto-, tutkija- ja museopalvelut. Lisäksi rakennus on avoin tutkimuksen esittelemiselle, koulutukselle, tiedekasvatukselle sekä kansalaistieteelle. Rakennuksessa on myös opetustiloja sekä opiskelijoiden hyvinvointitoimintaa (Student life). Näiden lisäksi yliopiston digipalvelut saavat toimitiloja rakennuksesta. Kaiken toiminnan tukena hyödynnetään uusimpia digitaalisia ratkaisuja.

Peruskorjaus tarkoittaa siis muodonmuutosta kirjastosta uudenlaiseksi, eläväksi, arkkitehtuuriltaan ainutlaatuiseksi kohtauspaikaksi ja monipuolisen palvelun oppimiskeskukseksi niin yliopistolaisille kuin muillekin kaupunkilaisille. Uudistettu kirjastorakennus on aktiivinen, yhteiskuntaa laajasti palveleva kokonaisuus. Kiinnostavien tiede- ja taidetapahtumiensa ja korkeatasoisten näyttelyidensä ansiosta se on mielenkiintoinen kohde niin kaupunkilaisille kuin kaupungissa vieraileville. Kirjastorakennus on jatkossa entistä vahvemmin avoin portti kampukselle.

Kriteerit nimiehdotuksille

 • Nimen on oltava suomen-, latinan- tai kreikankielinen. Nimessä voidaan hyväksyä myös mukaelma kielistä, esimerkkinä Viveca.
 • Nimen on oltava yksi sana.
 • Kirjastorakennus on julkinen kohde. Tästä syystä nimenvalinnassa pitää huomioida hallintolain vaatimukset. Nimen on oltava tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja täytettävä hallintolain vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. 
 • Nimestä voidaan tehdä pidempi versio ja lyhyempi versio, esimerkkinä Helsingin keskustakirjasto Oodi/Oodi. Pidempi versio tarvitaan sekä suomen- että englanninkielellä, esimerkkinä Helsinki Central Library Oodi.

Palkinnot

Voittajanimen ehdottaja seurueineen palkitaan tunnelmallisella illallisella uudistetussa kirjastorakennuksessa. Kaikkien nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja yliopistokauppa Soppiin sekä kirjastorakennukseen tulevaan kahvilaan.

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajanimen ehdottaja mainitaan nimen julkistuksen yhteydessä.

Kilpailun säännöt

 • Kuka tahansa saa osallistua kilpailuun, eli kilpailu on avoin kaikille, ei pelkästään yliopistolaisille. ​Nimikilpailuun eivät voi osallistua nimiraadin jäsenet.
 • Kilpailuun voi osallistua ehdottamalla ja perustelemalla nimeä. Nimiehdotuksissa on huomioitava nimen kriteerit ja taustoitus. ​
 • Kirjastorakennus on julkinen kohde. Tästä syystä nimenvalinnassa pitää huomioida hallintolain vaatimukset. Nimen on oltava tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja täytettävä hallintolain vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. (Lähde: Kotus
 • Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäisessä vaiheessa kerätään ehdotuksia ja toisessa vaiheessa äänestetään esikarsituista ehdotuksista. Lopullisen päätöksen nimestä tekee nimikilpailun raati.
 • Kilpailuaika on 22.10.-26.11.2020 ja nimi julkaistaan joulukuussa 2020.
 • Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajanimen ehdottaja mainitaan nimen julkistuksen yhteydessä ja muussa viestinnässä.
 • Nimiehdotukset kerätään Webropol-lomakkeella ja nimiehdotuksista äänestetään Webropol-lomakkeella.
 • Nimestä voidaan tehdä pidempi versio ja lyhyempi versio. Pidempi versio tarvitaan sekä suomen- että englanninkielellä. Esimerkkinä Helsingin keskustakirjasto Oodi, Helsinki Central Library Oodi, Oodi.
 • Kilpailun järjestää Jyväskylän yliopisto. Järjestäjä ei sitoudu valitsemaan kohteen nimeksi kilpailusta saatua nimiehdotusta vaan voi valita myös jonkun muun nimen. Järjestäjällä on oikeus suunnitella kohteen lopullinen nimi hyödyntämällä ja muokkaamalla kilpailuun lähetettyjä nimiehdotuksia.

 

Lisätietoja

viestinta@jyu.fi