Mattilanniemen A-rakennuksen muutostyöt väistökirjastoa varten

Jyväskylän yliopiston pääkirjaston (B) palveluja ja henkilökuntaa siirtyy peruskorjauksen ajaksi väistöön Mattilanniemen A-rakennukseen keväällä 2019. Mattilanniemen tiloihin tehdäänkin väistökirjastoa varten käyttäjälähtöisiä muutoksia sekä rakenteiden ja ilmanvaihdon korjauksia.

TOIMENPITEET

Merkittävimpinä muutostöinä tehdään seuraavia toimenpiteitä:

  • 1. ja 2. kerrosten ilmanvaihtoa parannetaan
  • tila A224 muutetaan ilmanvaihtokonehuoneeksi palvelemaan kirjaston yhteydessä olevia työhuoneita
  • ala -aulaan asennetaan sähkö- ja atk-verkko asiakaspäätteille
  • sähkö- ja atk -pisteitä lisätään palvelemaan kirjaston toimintoja
  • rakenteiden kunnostus -ja tiivistyskorjauksia

AIKATAULU

Korjaustyöt alkavat 2.1.2019 ja valmistuvat 28.2.2019.

VAIKUTUKSET ALUEEN KÄYTTÄJIIN

2. kerroksen kirjasto on suljettu viikkojen 1- 3/2019 ajan. Muualla rakennuksessa tehdään paikallisia osastointeja pölyn leviämisen estämiseksi.

Korjauksista aiheutuu hetkellisesti meluhaittaa.