Kirjastorakennuksen peruskorjaus Avoimen tiedon taloksi alkaa keväällä 2019

Arkkitehti Arto Sipisen (1936–2017) suunnitteleman Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuksen peruskorjaus alkaa keväällä 2019. Yliopiston kirjasto on toiminut rakennuksessa vuodesta 1974 lähtien.

Peruskorjauksessa kirjastorakennukseen luodaan aivan uudenlainen toimintakonsepti, yliopiston portti. Tämä tarkoittaa muodonmuutosta kirjastosta uudenlaiseksi, eläväksi, arkkitehtuuriltaan ainutlaatuiseksi kohtauspaikaksi ja monipuolisen palvelun oppimiskeskukseksi niin yliopistolaisille kuin muillekin kaupunkilaisille.

Peruskorjauksen myötä kirjastorakennuksessa yhdistetään mm. yliopiston kirjaston ja tiedemuseon palveluja. Nämä kaksi toimijaa ovat muodostaneet vuoden 2017 alusta lähtien Avoimen tiedon keskuksen (osc.jyu.fi). Myös muita yliopiston toimijoita on suunniteltu tulevan rakennukseen.

Peruskorjauksen ajaksi kirjaston palvelut sijoittuvat Mattilanniemen ja Ylistönrinteen kampuskirjastojen tiloihin. Pieni osa kirjaston kokoelmia siirretään päärakennuksessa sijaitsevaan Aallon lukusaliin, minne ei kuitenkaan tule asiakaspalvelua. Tiedemuseon palvelut jatkavat toistaiseksi Seminariumissa, G-rakennuksessa ja Vesilinnassa.

Avoimen tiedon talon tavoitteena on olla yliopiston portti yhteiskuntaan. Se on aktiivinen, yhteiskuntaa laajasti palveleva rakennus. Dynaamisten tiede- ja taidetapahtumiensa ja korkeatasoisten näyttelyidensä ansiosta se on kiinnostava kohde niin kaupunkilaisille kuin kaupungissa vieraileville. Avoimen tiedon talo esittelee myös yliopiston kulttuuri- ja luonnonympäristöä.

Lisätietoa:
johtaja Ari Muhonen, Avoimen tiedon keskus