Kirjaston peruskorjaustyömaalla vesivahinko

Kirjaston peruskorjaustyömaalla sattui vesivahinkoja 21.8.-24.8.2020 välisenä aikana.

Vesivahinkoalue on ensimmäisen kerroksen porrashuoneessa ja viereisessä valmistuskeittiössä sekä alapuolisissa, tiloja ylemmässä pohjakerroksessa sekä pohjakerroksessa. Kastuneet rakenteet ovat kivirakenteita.

Vesivahinkoalue on rajallinen ja muulla rakennushankkeen alueella työt jatkuvat normaalisti. Vesivahinkoalueen kuivaustoimenpiteet on aloitettu välittömästi vahinkohavainnon jälkeen.

Vesivahinkoalue kartoitetaan, rakenteet kuivataan sekä vaurioituneet rakenteet ja pinnoitteet uusitaan kokonaisuudessaan siten, että vesivahingon vaikutukset poistetaan ja rakennuksesta tulee tiloiltaan käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen käyttää. Vesivahingon jälkitoimien seurannassa on mukana sisäilma-asiantuntija Sirate Oy.

Aikatauluvaikutukset hankkeelle tarkennetaan kartoituksen valmistuttua.