Aal­lon lu­kusa­liin siir­re­tyt pää­kir­jas­ton kokoel­mat

Osa kirjaston 3. kerroksen kokoelmista siirrettiin kesän aikana yliopiston päärakennuksen (C) siivessä sijaitsevaan Aallon lukusaliin. Aineistot ovat käytettävissä vain lukusalin tiloissa sen aukioloaikoina.

Kokoelmien uudet hyllysijainnit löydät JYKDOKista, jossa Aallon lukusalin kokoelmat tunnistaa sijaintirivin AL-tunnuksesta. Ks. esim. Vuoden 1954 elokuvakomitean mietintö : N:o 2

Aallon lukusaliin siirretyt kokoelmat ja niiden sijainti:

Kokoelma Uusi sijainti Vanha sijainti
Suomen valtiokalenteri AL Eduskunta P Ls Yleist
Valtiopäiväasiakirjat AL Eduskunta P Ls Virallisjulk
Historian lähdejulkaisut AL Historia P Ls Hist lähdej
Historian, taloushistorian, kirkkohistorian, uskonnon, kirjallisuuden ja taiteen bibliografiat AL Historia P Ls Bibl ...
Komiteanmietinnöt AL Komiteat P Kom miet
Suomen asetuskokoelma AL Lait P Ls Virallisjulk
Suomen säädöskokoelma AL Lait P Ls Virallisjulk
Korkeimman oikeuden julkaisut AL Oikeus P Ls Virallisjulk
Korkeimman hallinto-oikeuden julkaisut AL Oikeus P Ls Virallisjulk
Suomen virallinen tilasto (SVT) -sarjat AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Tilastollinen vuosikirja AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Tilastokatsaukset AL Tilastot P Ls Virallisjulk
Elämäkerrat AL Biografiat P Ls Elämäk
Paikallishistoriat AL Paikallishistoriat P Ls Paik
Sanakirjat AL Sanakirjat P Ls Sanak ...
JYU:n väitöskirjasarjat vuodesta 2000 alkaen AL Yliopistosarjat P Ls JY

Sähköisenä

Valtiopäiväasiakirjat 
Finlex - Suomen säädöskokoelma, tuomioistuinten päätökset, viranomaispäätökset, valtiosopimukset, hallituksen esitykset
Suomen virallinen tilasto
Tilastolliset vuosikirjat