Kirjastorakennuksen nimikilpailu

Kirjastorakennuksen uusi nimi on Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde.

 

 

 

Uusi nimi on valittu.

IG 1080x1080 Lähde aula0588fc5b3eae09fb0628061269123923b5f78c5a1e47a68273be4384451bd4b4.png

Nimikilpailu on päättynyt. Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille: nimeä ehdottaneille ja ehdotuksia äänestäneille!

Voittajanimeä ‘Lähde’ ehdotettiin ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 15 kertaa. Nimeä ehdottivat Carita Hovi, Ari Häyrinen, Veera Klemettinen, Eija-Kaisa Klinga, Enni Kuusela, Eetu Mantere, Saana Muhonen, Jussi Mursula, Tom Nevanpää, Sanna Pakarinen, Tiia Pitkänen, Turkka Saarikoski, Emilia Syrjä, Katja Tani sekä henkilö, joka ei ilmoittanut koko nimeään.

Nimikilpailun pääpalkintona on illallinen peruskorjatussa kirjastorakennuksessa. Pääpalkinto arvottiin kaikkien Lähde-nimeä ehdottaneiden ja koko nimensä ilmoittaneiden kesken. Muut voittajanimeä ehdottaneet saavat tuotepalkinnon yliopistokauppa Sopista. Koska kirjastorakennuksen uudeksi nimeksi päätettiin antaa Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde, myös kaikki Jyväskylän yliopiston kirjasto-nimeä ehdottaneet saivat palkinnoksi yliopistokauppa Sopin tuotteen. Lisäksi kaikkien nimikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja kirjastorakennukseen tulevaan kahvilaan.

Pääpalkinnon voittajaksi arvottiin Katja Tani. Kaikkiin voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä joulukuun aikana.

Kiitokset kaikille nimikilpailuun ehdotuksia lähettäneille, olen iloisesti yllättynyt tästä nimiehdotusten runsaudesta. Useat henkilöt ehdottivat nimeksi myös Jyväskylän yliopiston kirjastoa. Rakennukseen sijoittuu kirjastotoimintojen lisäksi myös muuta toimintaa ja tavoitteena on löytää nimi, joka kuvaa laajasti käyttötarkoitukseltaan uudistuvaa rakennusta. Rakennus tulee olemaan tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka, joka palvelee niin yliopistoyhteisön jäseniä kuin eri-ikäisiä kaupunkilaisiakin. Tärkeä tavoite on, että nimi olisi yksi sana.

- Rehtori Keijo Hämäläinen

 

Nimikilpailun kulku

Nimikilpailu toteutettiin kaksiosaisena: ensimmäisessä vaiheessa (22.10-11.11.) kerättiin ehdotuksia ja toisessa vaiheessa (16.-26.11.) äänestettiin esikarsituista ehdotuksista. Ensimmäiseen vaiheeseen tuli yhteensä 1177 osallistumista. Ehdotuksista toiseen vaiheeseen valittiin 28 ehdokasta. Toisessa vaiheessa äänestettiin 6123 kertaa.

Lopullisen päätöksen nimestä teki raati, jossa oli jäseniä eri puolilta yliopistoyhteisöä sekä opiskelijaedustus ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n edustus. Raadin puheenjohtajana toimi rehtori Keijo Hämäläinen.

Lähde on tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lähde valittiin nimeksi, koska se on kaunis, suomenkielinen sana ja siihen liittyy useita, peruskorjauksen kautta uudistuvaan kirjastorakennukseen sopivia merkityksiä: lähde on yhteisöllinen ja kutsuva, raikas ja virtaava sekä tiedon lähde.

- Kutsuimme kaikki mukaan miettimään nimeä nimikilpailun kautta, sillä rakennus toimintoineen on avoin kaikille. Tavoitteena oli löytää nimi, joka kuvaa kirjastorakennuksen uudistuvaa toimintaa. Rakennukseen sijoittuu kirjastotoimintojen lisäksi myös muita palveluita ja se on tarkoitettu niin yliopistoyhteisön kuin eri-ikäisten kaupunkilaistenkin käyttöön. Lähde on tiedon, oppimisen ja hyvinvoinnin kohtaamispaikka, kuvailee Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

- Kiitos kaikille nimikilpailuun osallistuneille. Hienoa, että nimikilpailu kiinnosti, aktivoi osallistumaan ja herätti keskustelua - sitä juuri toivoimme. Saimme monia hyviä ehdotuksia, mutta lopulta nimikilpailun raati oli yksimielinen nimen valinnan suhteen.

Voittajanimeä ehdotti nimikilpailun ensimmäisessä vaiheessa 15 ihmistä. Ehdottajat perustelivat nimeä muun muassa näin:

 • Mielestäni lähde olisi sopiva nimi Jyväskylän yliopiston kirjastolle, sillä se kuvaa osuvasti uudistetun kirjaston merkitystä ihmisten välisissä kohtaamisissa ja toimintaa tiedon lähteenä.
 • Luonnossa lähde on virkistävä, raikastava, elämää pulppuava ja ylläpitävä puhdas paikka.
 • Lähde tuo hyvinvointia ja kutsuu yhteen.
 • Sana lähde käskymuotona pyytää sinua lähtemään liikkeelle ja toivottaa tervetulleeksi kirjastorakennukseen.
 • Lähde sopii hyvin muihin kampuksella oleviin paikannimiin, kuten Lyhtyyn ja Soihtuun. 
 • Nimi on suomalainen ja taipuu hyvin eri muodoissaan. Nimi liittyy saumattomasti kirjasto- , tiede- ja opiskelijamaailmaan: lähdeaineisto, -julkaisu, -kirja, -kirjallisuus, -kokoelma, -luettelo, -kritiikki, -tieto, -teos jne.
 • Luonnossa lähteet ovat paikkoja, joissa puhdas pohjavesi tulee maan pinnalle. Ne ovat historian saatossa olleetkin tärkeitä kohtaamispaikkoja ihmisille, sillä ne ovat tarjonneet puhdasta vettä juotavaksi. Näin Lähde kuvaisikin myös kirjaston merkitystä sekä erilaisten ihmisten, että erilaisten ajatusten kohtaamispaikkana.

- Halusimme nimen valinnassa ottaa huomioon myös kilpailussa useasti ehdotetun Jyväskylän yliopiston kirjasto-nimen sekä kunnioittaa rakennuksen historiaa, ja tästä syystä koko nimeksi valittiin Jyväskylän yliopiston kirjasto Lähde, kertoo Hämäläinen.

Nimestä voidaan käyttää pidempää tai lyhyempää versiota. Lähde-nimestä johdetaan myös muiden kirjastorakennukseen tulevien tilojen nimet.

Taustatarina

Jyväskylän yliopiston pääkirjaston on suunnitellut arkkitehti Arto Sipinen osaksi Seminaarinmäen hallinto- ja laitosrakennuskokonaisuutta. Yliopiston kirjasto on toiminut rakennuksessa vuodesta 1974 lähtien. Nyt yli 40 vuotta palvellut rakennus peruskorjataan vastaamaan nykyajan monipuolisia tarpeita.

Pohjakerroksien tilat, jotka aikaisemmin toimivat kirjavarastoina, otetaan peruskorjauksen myötä Avoimen tiedon keskuksen kirjastopalvelujen monipuoliseen asiakaskäyttöön. Näihin tiloihin päästään korjauksen jälkeen pääaulasta avautuvaa uutta portaikkoa pitkin. Peruskorjaus alkoi keväällä 2019 ja uudistettu rakennus otetaan käyttöön syksyllä 2021.

Kirjastorakennus sijaitsee Seminaarinmäen puistomaisen kampuksen reunassa, aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa. Kirjastorakennuksen läheisyydessä sijaitsevat Educa-, Musica-, Historica-, Athenaeum-, Oppio- ja T-rakennukset. Kampuksesta kiehtovan tekee vanhan ja uuden kohtaaminen. Kiemurtelevat kivipolut rakennusten lomassa luovat kontrastia suurille lasiseinille ja kiiltävälle marmorille. 

Kirjastorakennuksen toiminnan muodonmuutos

Peruskorjaus uudistaa ja monipuolistaa tilojen lisäksi rakennuksen toimintaa. Syksystä 2021 alkaen kirjastorakennuksessa toimii yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kirjasto-, tutkija- ja museopalvelut. Lisäksi rakennus on avoin tutkimuksen esittelemiselle, koulutukselle, tiedekasvatukselle sekä kansalaistieteelle. Rakennuksessa on myös opetustiloja sekä opiskelijoiden hyvinvointitoimintaa (Student life). Näiden lisäksi yliopiston digipalvelut saavat toimitiloja rakennuksesta. Kaiken toiminnan tukena hyödynnetään uusimpia digitaalisia ratkaisuja.

Peruskorjaus tarkoittaa siis muodonmuutosta kirjastosta uudenlaiseksi, eläväksi, arkkitehtuuriltaan ainutlaatuiseksi kohtauspaikaksi ja monipuolisen palvelun oppimiskeskukseksi niin yliopistolaisille kuin muillekin kaupunkilaisille. Uudistettu kirjastorakennus on aktiivinen, yhteiskuntaa laajasti palveleva kokonaisuus. Kiinnostavien tiede- ja taidetapahtumiensa ja korkeatasoisten näyttelyidensä ansiosta se on mielenkiintoinen kohde niin kaupunkilaisille kuin kaupungissa vieraileville. Kirjastorakennus on jatkossa entistä vahvemmin avoin portti kampukselle.

Kriteerit nimiehdotuksille

 • Nimen on oltava suomen-, latinan- tai kreikankielinen. Nimessä voidaan hyväksyä myös mukaelma kielistä, esimerkkinä Viveca.
 • Nimen on oltava yksi sana.
 • Kirjastorakennus on julkinen kohde. Tästä syystä nimenvalinnassa pitää huomioida hallintolain vaatimukset. Nimen on oltava tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja täytettävä hallintolain vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. 
 • Nimestä voidaan tehdä pidempi versio ja lyhyempi versio, esimerkkinä Helsingin keskustakirjasto Oodi/Oodi. Pidempi versio tarvitaan sekä suomen- että englanninkielellä, esimerkkinä Helsinki Central Library Oodi.

Palkinnot

Voittajanimen ehdottaja seurueineen palkitaan tunnelmallisella illallisella uudistetussa kirjastorakennuksessa. Kaikkien nimikilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja yliopistokauppa Soppiin sekä kirjastorakennukseen tulevaan kahvilaan.

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajanimen ehdottaja mainitaan nimen julkistuksen yhteydessä.

Kilpailun säännöt

 • Kuka tahansa saa osallistua kilpailuun, eli kilpailu on avoin kaikille, ei pelkästään yliopistolaisille. Nimikilpailuun eivät voi osallistua nimiraadin jäsenet.
 • Kilpailuun voi osallistua ehdottamalla ja perustelemalla nimeä. Nimiehdotuksissa on huomioitava nimen kriteerit ja taustoitus. 
 • Kirjastorakennus on julkinen kohde. Tästä syystä nimenvalinnassa pitää huomioida hallintolain vaatimukset. Nimen on oltava tarkoituksenmukainen, helppokäyttöinen ja täytettävä hallintolain vaatimukset asiallisesta, selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. (Lähde: Kotus
 • Kilpailu toteutetaan kaksiosaisena: ensimmäisessä vaiheessa kerätään ehdotuksia ja toisessa vaiheessa äänestetään esikarsituista ehdotuksista. Lopullisen päätöksen nimestä tekee nimikilpailun raati.
 • Kilpailuaika on 22.10.-26.11.2020 ja nimi julkaistaan joulukuussa 2020.
 • Jos voittajanimeä ehdottaa useampi henkilö, pääpalkinto arvotaan kaikkien ehdottaneiden kesken. Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Voittajanimen ehdottaja mainitaan nimen julkistuksen yhteydessä ja muussa viestinnässä.
 • Nimiehdotukset kerätään Webropol-lomakkeella ja nimiehdotuksista äänestetään Webropol-lomakkeella.
 • Nimestä voidaan tehdä pidempi versio ja lyhyempi versio. Pidempi versio tarvitaan sekä suomen- että englanninkielellä. Esimerkkinä Helsingin keskustakirjasto Oodi, Helsinki Central Library Oodi, Oodi.
 • Kilpailun järjestää Jyväskylän yliopisto. Järjestäjä ei sitoudu valitsemaan kohteen nimeksi kilpailusta saatua nimiehdotusta vaan voi valita myös jonkun muun nimen. Järjestäjällä on oikeus suunnitella kohteen lopullinen nimi hyödyntämällä ja muokkaamalla kilpailuun lähetettyjä nimiehdotuksia.

 

Lisätietoja

viestinta@jyu.fi