Collective Access - aineistojen organisointi

Tutustumista CA:n ominaisuuksiin käyttäjän näkökulmasta

 

Collective Access muodostuu kahdesta erillisestä sovelluksesta: varsinainen kokoelmanhallinta on nimeltään Providence ja julkinen näkymä on nimeltään Pawtucket. Seuraavassa käsitellään kokoelmanhallintanäkymää.

Aineiston järjestäminen

Aineiston organisoiminen helposti selattavaan muotoon on luonnollisesti yksi tärkeimpiä kokoelmanhallinan tehtäviä. Aineistolle pitää voida luoda pysyviä rakenteita mutta lisäksi tarvitaan käyttäjäkohtaisia työkaluja kohteiden nopeaan järjestämiseen esimerkiksi näyttelyn rakennusta varten.  CA:ssa on käytössä seuraavat tavat organisoida aineistoa:

  • kohteen tyyppi
  • hankinta
  • kokoelmahierarkia
  • linkit toisiin kohteisiin
  • setit
  • talletetut haut

Kohteen tyyppi

Collective Accesissa perustyypit on lueteltu täällä. Listaan kuuluvat hankinnat, objektit, entiteetit (organisaatiot ja henkilöt), tapahtumat, kokoelmat, setit ja lainat muun muassa. Näiden alle on mahdollista määritellä tarkennuksia eli objektin alla voi olla fyysinen objekti ja sen alla esimerkiksi kirja.

Hankinta

Objekti voi kuulua hankintakohteeseen, jolla on omat metatietonsa. Hankinnoille voidaan määrittää erilaisia tyyppejä kuten lahjoitus tai osto.

Kokoelmahierarkia

Kokoelmat voivat muodostaa hierarkian ja kohde voi kuulua miten moneen kokoelmaan tahansa.

Linkit toisiin kohteisiin

Kohteita voidaan liittää toisiinsa linkkien (relationships) avulla. Näin linkitetään esimerkiksi lahjoitus ja lahjoituksen antaja tai maalaus ja sen tekijä. Linkkien tyyppejä voidaan määritellä itse jo olemassaolevien lisäksi.

Setit

Setit on tarkoitettu "työpöydäksi", johon voi kerätä tarpeen mukaan kohteita esim. massaeditointia tai vaikka näyttelyn rakentamista varten. Setit ovat käyttäjäkohtaisia, joten niitä voi tehdä tarpeen mukaan tarvitsematta murehtia "sotkusta". Alla on lyhyt englanninkielinen video settien tekemisestä.

Talletetut haut

Talletettujen hakujen avulla voi luoda "dynaamisia settejä", jolloin haun avulla löytää esimerkiksi kaikki tiettyyn paikkaan liittyvät kohteet. Lisäksi on mahdollista luoda omia hakulomakkeita.