Julkaisuarkisto JYX uudistuu

Kansainvälisestikin menestynyt julkaisuarkistomme JYX on uudistumassa. Demoversioon voit tutustua osoitteessa https://jyx2.jyu.fi. Beta-versio päivittyy tietojen osalta noin viikon välein ja palvelussa voi olla katkoksia silloin tällöin. Kun kaikki uuden JYXin osat saadaan valmiiksi, uusi JYX siirtyy tuttuun osoitteeseen https://jyx.jyu.fi.

Päivityksen yhteydessä JYXin navigointirakenne uudistuu - esimerkiksi kaikki gradut löytyvät saman kokoelman alta; laitos- ja oppiainetiedot ovat jatkossakin haettavissa metatiedoista ja URN-osoitteet toimivat pysyvinä tunnisteina.

Uusi JYX on rakennettu Avoimen tiedon keskuksen kirjaston ja IT-palveluiden yhteistyönä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja hyödyntäen. Kirjasto on vastannut JYXin ulkonäöstä, opinnäytteiden tallennustoiminnon kehittämisestä, verkkonäyttelyistä, kuvailutietojen sopeuttamisesta kansalliseen suositukseen ja JYXin aineistoon liittyvien kirjaston työkalujen kehittämisestä.

IT-palveluiden osana on ollut huolehtia DSpace-alustan ja muiden syvemmällä olevien komponenttien toimivuudesta sekä JYXin uuden palvelimen asetuksista. Vanha JYX sisältää lukuisia räätälöintejä, joista osa (esim. kansilehtitoiminto) on tuotu myös uuteen JYXiin ohjelmistoversion päivityksen lisäksi. Alun perin Kansalliskirjastossa kehitetty Simplestats-tilastointisovellus päivitetään DSpace 6 -yhteensopivaksi. IT-palvelut huolehtii myös siitä, että JYX osaa jutella TUTKAn (jatkossa Converiksen) ja JYKDOKin kanssa.

Uusi JYX

Uuden JYXin alustana toimii DSpace 6 -julkaisuarkisto-ohjelmisto. Hyppäys edellisestä 1.7.3-versiosta on siis huomattava. Kovin radikaaleja muutoksia itse ohjelmiston toiminnallisuudessa ei ole, mutta konepellin alla on muuttunut paljonkin. Tärkein muutos kirjaston näkökulmasta on, että JYXin aineistoihin päästään käsiksi uudistetun ja kehittäjäyhteisön tukeman REST-rajapinnan kautta. Tämä helpottaa erilaisten palvelujen rakentamista JYXin päälle aiempaa ketterämmin. Ajanmukaiset web-sovellusrajapinnat vähentävät tarvetta liittää palveluja kiinteästi DSpace-ohjelmiston koodiin, mikä on osoittautunut työlääksi järjestelmän kompleksisuuden kasvaessa.

Ulkoasu ja työnkulut

Käyttäjille näkyvin muutos on tietysti uusi ulkoasu. Jyväskylän yliopiston raikas JYUnity-teema on tuotu myös JYXiin soveltuvin osin. Tämä julkaisuarkiston näkyvä osa on useimmille käyttäjille yhtä kuin JYX. JYXiin kuuluu kuitenkin paljon muutakin kuin ulkoasu, sillä JYXin lonkerot ulottuvat moniin eri paikkoihin. Aineistoa menee sisään erilaisten työnkulkujen kautta ja aineistoa viedään ulos esimerkiksi Finnaan ja OpenAIREen.

Yksi uudistettu työnkulku liittyy opiskelijoiden opinnäytteiden verkkojulkaisuun. Kokeilemme uudessa JYXissä opinnäyteiden automaattista asiasanoitusta ANNIF-palvelun avulla. Kun opiskelija lähettää työnsä, lomake tunnistaa työn kielen ja pyytää ANNIF-palvelulta asiasanaehdotuksia, joista opiskelija valitsee sopivimmat. Tästä kertyvää aineistoa käytetään jatkossa ANNIFin kehittämiseen yhä paremmaksi.

ANNIF on Kansalliskirjaston kehittämä, Finnaan perustuva sisällönkuvailupalvelu. Sille voi tarjota tekstejä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asiasanoituksen osuvuus vaihtelee tekstityypin mukaan validista täysin surrealistiseen. Automaattinen sisällönkuvailu kuitenkin kehittyy hurjaa vauhtia ja myös ANNIFin seuraava versio on kehitystyön alla. Tulevaisuudessa tämänkaltaisten palvelujen hyödyntäminen on kirjastojen perustyötä, sillä aineistomäärien kasvaessa ja ihmisresurssien pienentyessä muuta vaihtoehtoa aineiston löydettävyyden parantamiseen ei ole.

Verkkonäyttelyt

JYXin alla huriseva DSpace on kankeahko taipumaan merkittävästi norminäkymästä poikkeavaan toimintaan. Siksi olemme luoneet JYXiin verkkonäyttelyt-osion. Ideana on luoda selkeitä kokonaisuuksia sisältäviä näkymiä JYXin aineistoihin ilman DSpacen asettamia rajoituksia. Esimerkkinä mainittakoon Yang Jingin haastatteluaineistot kiinalaisista ympäristötaiteilijoista. Myös  JYXissä olevaa kartta-aineistoa esittelevä vanhakartta.fi palvelu on siirtymässä uudelle alustalle ja uuteen ulkoasuun.

Tässä kohtaa on syytä huomauttaa, että emme ole halunneet luoda yliopiston Plone-alustan kanssa päällekkäistä järjestelmää. Emme siis tee verkkosivuja, vaan tuotamme hyvin pitkälle ohjelmallisesti erilaisia näkymiä JYXin sisältämiin aineistoihin.

Aineistoanalyysi ja palvelut

JYXissä on tällä hetkellä melkein 6000 kappaletta tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit sisältävät varsinaisen substanssinsa lisäksi mielenkiintoista tietoa lähdeviitteiden muodossa. Lähdeviitteet muodostavat verkoston, jonka avulla on mahdollista tutkia tutkimusta. Tätä ennen lähdeviitteet vain täytyy saada koneluettavaan muotoon. Olemmekin kirjastolla kouluttaneet GROBID -ohjelmistoa tunnistamaan viitteet JYU:n tieteellisistä artikkeleista. Näin voidaan kaivaa viitteet JYXissä olevista artikkeleista erilaisia analyysejä tai palveluja varten.

Kirjastolle tulee erilaisia tietopyyntöjä esimerkiksi JYXin dataan liittyen säännöllisesti. Paljonko on embargon alaisia artikkeleita? Montako kahden tekijän gradua on milläkin laitoksella? Montako gradua on tehty vuonna X yhteistyögraduna jonkin yliopiston ulkopuolisen toimijan kanssa? Näihin vastaaminen on aikaisemmin vaatinut erilaisia ad hoc -sovelluksia, Excel-tuokioita ja joskus aivan puhdasta käsityötä. Uuden JYXin kanssa olemme pyrkineet siihen, että meillä mahdollisuus luoda ketterästi uusia palveluja, joista voidaan suoraan katsoa ajantasainen tieto. Jatkossa pystymme tarjoamaan - ja rakentamaan - JYXin aineistoon perustuvia palveluja aivan toisella tavalla kuin aiemmin.

Palautetta uudesta JYXistä voit lähettää osoitteeseen: jyx@jyu.fi

Avoimen tiedon keskuksen ja IT-palveluiden JYX-tiimi