Avoimen julkaisemisen maksut Jyväskylän yliopistossa 2021

(In English below)

Avoimen tiedon keskus ja Jyväskylän yliopiston talouspalvelut ovat seuranneet yliopistossa maksettuja julkaisumaksuja vuodesta 2018 alkaen. Seuranta on keskittynyt artikkelien julkaisumaksuihin (APC = article processing charge) ja kirjojen julkaisumaksuihin (BPC = book processing charge), joilla julkaisu saadaan välittömästi avoimeksi. Lisäksi on seurattu myös muuhun kuin OA-julkaisemiseen menneitä kuluja, joihin kuuluu muun muassa submittointimaksuja ja muita editointikuluja.

Vuoteen 2021 mennessä julkaisumaksut ovat lisääntyneet yliopistossamme 70%. Nousu johtuu osaksi seurannan kehittymisestä, mutta ennen kaikkea julkaisumaksuihin perustuvan avoimen julkaisemisen lisääntymisestä. Seuranta ei ole täysin kattava, sillä on mahdollista, että yksiköt ovat maksaneet julkaisumaksuja luottokorteilla, jolloin niistä ei ole tullut erillistä laskua eivätkä ne ole siksi mukana seurannassa.

Pylväsdiagrammi, jossa näkyvät Jyväskylän yliopistossa maksetut julkaisumaksut vuosina 2018-2021. Diagrammi osoittaa, että yliopisto on maksanut vuonna 2021 70% enemmän julkaisumaksuja kuin vuonna 2018.

Avoimen julkaisemisen kokonaiskulut

Julkaisumaksujen seurannasta saadaan hyödyllistä tietoa tieteellisen julkaisutoiminnan kustannuksista. Tietoa hyödynnetään sekä kansallisen että kansainvälisen tason seurannassa.

Jyväskylän yliopistossa julkaisumaksujen summat tallennetaan tutkimusjulkaisujen tietoihin Converis-tutkimustietojärjestelmään, josta tieto siirtyy VIRTA-julkaisutiedonkeruun myötä kansainväliseen OpenAPC-tietokantaan. OpenAPC on kerännyt julkaisumaksuja kansainvälisesti vuodesta 2014 lähtien tarkoituksenaan lisätä avoimen julkaisemisen kustannusten läpinäkyvyyttä.

Yksittäin maksettujen APC- ja BPC-maksujen lisäksi avoimen julkaisemisen kokonaiskuluihin kuuluvat myös tieteellisten kustantajien kanssa solmitut read&publish-sopimukset. Näissä sopimuksissa yliopistot maksavat kustantajalle sekä luku- että julkaisuoikeudesta. Toisin sanoen yliopiston opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta saavat sekä lukuoikeuden sopimuksen kattaviin lehtiin että mahdollisuuden julkaista artikkelit avoimena ilman APC-maksua. Avoimen julkaisemisen kokonaiskuluihin kuuluu myös avoimen tieteen infrastruktuureja kehittävien organisaatioiden jäsen- ja tukimaksuja.

Suomessa Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio kerääkin parhaillaan tietoja vuoden 2021 avoimen julkaisemisen kokonaiskustannuksista, jossa otetaan huomioon myös read&publish-sopimukset ja jäsenmaksut. Tuloksia kansallisesta kokonaiskustannusten seurannasta saadaan syksyllä 2022.

Arto Ikonen
Palvelupäällikkö
Avoimen tiedon keskus

Publishing costs at University of Jyväskylä in 2021

Open Science Centre and university’s financial services have been monitoring publishing costs in University of Jyväskylä since 2018. The monitoring has concentrated on article processing charges (APC) and book processing charges (BPC) which both enable immediate open access publishing. Also other than open access publishing costs such as submitting charges and other editorial charges have been tracked. However, if a credit card has been used in the payment there might not have been a separate invoice and therefore the tracking has not reached it.

By the year 2021 the total sum of open access publishing fees has increased 70%. Main reason for the increase is that pay-to-publish model has become a more popular way to publish research papers open access.

Publishing fees JYU 2018_2021.png

Total costs of open access publishing

Monitoring of publishing costs offers useful information on the costs of scholarly publishing. The information of the fees is also used when collecting data of publication costs both on national and international level.

In University of Jyväskylä the publication fees are added in the research information system Converis. From Converis the euro amounts will be transferred via VIRTA research publication data gathering to international OpenAPC database which has been promoting the transparency of open access publishing costs since 2014.

In addition to separately paid APC’s and BPC’s the total costs of open access publishing also include the so called read&publish agreements. Within these agreements the staff and students of University of Jyväskylä can access the journals included in the agreements as well as publish their articles open access in these journals without additional costs. When it comes to total costs also membership fees of the organizations developing open science infrastructures are included.

At this moment the national coordination of open science and research is gathering information of total costs of open publishing in 2021 that will include both read&publish agreements as well as membership fees. University of Jyväskylä is participating in the information gathering and the results will be available in the fall of 2022.

Arto Ikonen
Service Manager
Open Science Centre

Creative Commons -lisenssi
Blogiteksti on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.